انجمن گفتگو دکتر کیانی

انجمن گفتگو دکتر کیانی
نام وب سایت: انجمن گفتگو دکتر کیانی
نوع وب سایت: داینامیک
نوع قالب : واکنشگرا  ( Responsive)
تکنولوژی استفاده شده : تکنولوژی های وب 2 شامل HTML5, CSS3, PHP, Javascript, jQuery
زبان وب سایت:  فارسی
آدرس وب سایت  : www.drmjk.ir/forum

 

 

 09124886158    و  09382025123 info @7ir.ir