آزمایشگاه پاتوبیولوژی شقایق

وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی شقایق

نام وب سایت: وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی شقایق

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مرکز جراحی محدود و ....
نوع وب سایت: داینامیک
نوع قالب : واکنشگرا  ( Responsive)
تکنولوژی استفاده شده : تکنولوژی های وب 2 شامل HTML5, CSS3, PHP, Javascript, jQuery
زبان وب سایت:  فارسی
آدرس وب سایت  : www.shaghayeghlab.ir

 09124886158    و  09382025123 info @7ir.ir